آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیرگون (قاصد حمل کننده پیکان سرخ)

هیرگون (قاصد حمل کننده پیکان سرخ)

هنگامی که تئودن در دره هارو اقامت گزیده بود، قاصدی از سوی گوندور رسید که پیکانی سرخ به نشانه نیاز شدید و فوری گوندور به یاری متحدان قدیمی برای تئودن آورده بود. این قاصد که هیرگون نام داشت، در راه برگشت به گوندور و نزد اربابش، دنه تور، در راماس اخور با ارتش سارون برخورد کرد و او و همراهانش هنگامی که قصد فرار داشتند به وسیله ارتش سارون کشته شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...