آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Himlad

آرشیو برچسب: Himlad

هیملاد (سرزمین مابین آروس و کلون)

قلمرو هیملاد سرزمینی سردسیر بود که بین دو رودخانه آروس و کلون در شمال غرب بلریاند قرار داشت و تا زمان داگور براگولاخ توسط کله گورم و کوروفین، پسران فئانور اداره می شد.

ادامه مطلب »