آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hill of Spies

آرشیو برچسب: Hill of Spies

تپه جاسوسان (تپه نگهبانی نارگوتروند)

فینرود فیلاگوند در زمان بنای دژ خود در نارگوتروند، تپه ای نیز در سمت شرق آن درست کرد که آنرا آمون اتیر می نامیدند. از بالای این تپه دیده بانان بر دشتهای حفاظت شده تالات دیرنن نگهبانی می دادند. مهمترین نقش این تپه در تاریخ، پس از سقوط نارگوتروند اتفاق افتاد، زیرا بر روی این تپه بود که نیه نور، ...

ادامه مطلب »