آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hill of Himring

آرشیو برچسب: Hill of Himring

تپه هیمرینگ (محل پایتخت فرمانروای مایدروس)

در جنوب دشتهای پهناور لوتلان، از میان رشته کوههای شمالی بلریاند شکافی به یک سرزمین پست و کم ارتفاع وجود داشت. کوهستان با تعدادی تپه های به هم ریخته به پایان میرسید که یک تپه با قله ای صاف را در محاصره داشتند، تپه هیمرینگ. رودخانه گلیون کوچک از این مکان سردسیر سرچشمه می گرفت، یکی از دو رودخانه ای ...

ادامه مطلب »