آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High Hay

آرشیو برچسب: High Hay

حصار بزرگ (پرچین بلندی که در میان باکلند و جنگل قدیمی کشیده شده بود)

باکلندی ها به پرچین بزرگی که در امتداد شمال به جنوب، در مرز بین باکلند و جنگل قدیمی برای محافظت از خود در برابر خطرات جنگل قدیمی کشیده بودند حصار بزرگ می گفتند.

ادامه مطلب »