آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hedge

آرشیو برچسب: Hedge

پرچین (مرز شرقی باکلند)

حصار بزرگ، پرچینی که هابیتهای باکلند در امتداد مرز شرقی سرزمینشان ساخته بودند تا آنها را از موجودات عجیبی که در جنگل قدیمی زندگی می کردند حفظ نماید.

ادامه مطلب »