آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haven of Umbar

آرشیو برچسب: Haven of Umbar

لنگرگاه اومبار (بندر دزدان دریایی اومبار)

یکی از لنگرگاههای طبیعی خلیج بلفالاس. در دوران دوم این لنگرگاه توسط نومه نوریها استفاده میشد و در این مکان بود که سارون خود را به آر-فارازون زرین تسلیم نمود. سرگذشت این لنگرگاه در دوران سوم بسیار آشفته و پر فراز و نشیب است. در نهایت این لنگرگاه به تصرف دزدان دریایی اومبار، دشمنان گوندور، در آمد که در زمان ...

ادامه مطلب »