آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Harlond in Lindon

آرشیو برچسب: Harlond in Lindon

هارلوند لیندون (لنگرگاهی در خلیج لون)

یک لنگرگاه متعلق به الفها که در سواحل جنوب خلیج لون قرار داشت و نام آن نیز به معنی لنگرگاه جنوبی است. محل دقیق هارلوند مورد بحث و منازعه است. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها تالکین هارلوند را در جنوب لنگرگاه خاکستری معرفی میکند، ولی در نقشه ای که در انتهای کتاب قرار دارد میبینیم که هارلوند با فاصله ...

ادامه مطلب »