آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hareth

آرشیو برچسب: Hareth

هارت (مادر هورین و هور)

دختر هالمیر، ارباب هالادین. هارت با گالدور از خاندان هادور ازدواج کرد و از او هورین و هور به دنیا آمدند.

ادامه مطلب »