آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Halmir

آرشیو برچسب: Halmir

هالمیر (فرمانروای دلاور هالادین)

رهبر مردمان هالت در زمان داگور براگولاخ. پس از این جنگ و سقوط میناس تی ریت، اورکها آزادانه و بی پروا از سرزمینهای بلریاند عبور میکردند. هالمیر از شاه تینگول شنل خاکستری تقاضای کمک کرد و تینگول نیز سپاه بزرگی از جنگجویان قوی بنیه سیندار به رهبری بلگ به یاری او فرستاد. هالمیر و بلگ به اتفاق هم دسته ای ...

ادامه مطلب »