آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالمیر (فرمانروای دلاور هالادین)

هالمیر (فرمانروای دلاور هالادین)

رهبر مردمان هالت در زمان داگور براگولاخ. پس از این جنگ و سقوط میناس تی ریت، اورکها آزادانه و بی پروا از سرزمینهای بلریاند عبور میکردند. هالمیر از شاه تینگول شنل خاکستری تقاضای کمک کرد و تینگول نیز سپاه بزرگی از جنگجویان قوی بنیه سیندار به رهبری بلگ به یاری او فرستاد. هالمیر و بلگ به اتفاق هم دسته ای بزرگ از اورکها را تار و مار کردند و انتقامی هر چند کوچک و بی ثمر از سوی سرزمینهای جنوبی، در جواب شکستهای جنگ در شمال گرفتند. پس از هالمیر نیز پسرش هالدیر رهبری هالادین را عهده دار شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...