آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hallacar

آرشیو برچسب: Hallacar

هالاکار (شوهر ملکه تار-آنکالیمه)

پسر هالاتان اهل هیاراستورنی، از بزرگ زادگان نومه نور، از فرزندان نسل پنجم شاه واردامیر نولیمون. او از ملکه تار-آنکالیمه خواستگاری نمود و موافقت او را جلب نمود. با آنکه با وجود روایات ضد و نقیض، شرایط ازدواج آنها نامعلوم است، به نظر واضح میرسد که تار-آنکالیمه به دلایل سیاسی تن به این ازدواج داده است. این طور که پیداست، ...

ادامه مطلب »