آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالاکار (شوهر ملکه تار-آنکالیمه)

هالاکار (شوهر ملکه تار-آنکالیمه)

پسر هالاتان اهل هیاراستورنی، از بزرگ زادگان نومه نور، از فرزندان نسل پنجم شاه واردامیر نولیمون. او از ملکه تار-آنکالیمه خواستگاری نمود و موافقت او را جلب نمود. با آنکه با وجود روایات ضد و نقیض، شرایط ازدواج آنها نامعلوم است، به نظر واضح میرسد که تار-آنکالیمه به دلایل سیاسی تن به این ازدواج داده است. این طور که پیداست، تار-آنکالیمه قصد داشته تا صاحب فرزند و وارثی شود که از ادعاهای پسر عمویش سورونتو در مورد تخت سلطنت جلوگیری نماید. فرزند هالاکار و تار-آنکالیمه بعد ها با نام تار-آناریون، هشتمین پادشاه نومه نور، بر نومه نور فرمانروایی کرد. پس از تولد این فرزند، تار-آنکالیمه و هالاکار به صورت جداگانه به زندگی ادامه دادند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...