آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Halimath

آرشیو برچسب: Halimath

هالیمات (نهمین ماه تقویم شایر)

نهمین ماه تقویم شایر که پس از ودمات بود و تقریبا مطابق با ماه سپتامبر بوده است. این ماه در واقع از ۲۳ آگوست تا ۲۱ سپتامبر کنونی بوده است.

ادامه مطلب »