خانه - آرشیو برچسب: Halfling

آرشیو برچسب: Halfling

هافلینگ (لقبی برای فرودو بگینز)

لقبی که در گوندور، پس از انجام ماموریت سفر به کوه هلاکت به فرودو بگینز اعطا شد.