آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Halfast Gamgee

آرشیو برچسب: Halfast Gamgee

هالفست (هال) گمجی (یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی)

یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی، پسر عمو هالفرد از بالای تپه. هنگام شکار در فاردینگ شمالی، یک روز هالفست با موجودی عظیم الجثه و عجیب مواجه شد که آنرا مرد درختی مینامید.

ادامه مطلب »