آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haldir of the Haladin

آرشیو برچسب: Haldir of the Haladin

هالدیر از هالادین

عهد: احتمالا از ۴۳۵ د.ا – ۴۷۱ د.ا (تقریبا ۳۶ سال) نژاد: انسانها شاخه: اداین فرهنگ: هالادین برتیل تلفظ: ha’ldeer معنی: قهرمان پنهان خاندان: خاندان هالت از رهبران هالادین در برتیل؛ هالدیر سرپرستی خواهرزاده هایش هورین و هور را در دوران کودکیشان بر عهده گرفت و سرانجام در نبرد اشکهای بیشمار کشته شد.

ادامه مطلب »