آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gundahar Bolger

آرشیو برچسب: Gundahar Bolger

گونداهار بولگر (فرزند ارشد گوندولفو بولگر)

بزرگترین فرزند از میان سه فرزند گوندولفو بولگر و آلفریدا از ییل. گونداهار به نسل پیشین خاندان بولگر متعلق بود. او با دینا دیگل ازدواج کرد، و آنها صاحب دو فرزند شدند: یک پسر به نام آدالگار و یک دختر به نام آدالدریدا. از طریق آدالگار، گونداهار از اجداد شاخه بزرگتر خاندان بولگر بود و همچنین به طور غیرمستقیم از ...

ادامه مطلب »