آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gundabad

آرشیو برچسب: Gundabad

گونداباد (پایتخت اورک‌های شمالی)

کوهستانی در مجاورت قسمت‌های شمالی کوهستان مه آلود و کوهستان خاکستری که اورک‌های شمال آن را به عنوان پایتخت برگزیده بودند. یادداشت‌ها: در کتاب تاریخچه هابیت، جان دی. رِیتلیف گمان می‌زند که این نام در اصل از زبان الفی نشأت گرفته است و شاید بتوان آن را چیزی مانند «تقاطع‌گاهِ صخره‌ها» تفسیر کرد (احتمالاً با توجه به این موضوع که ...

ادامه مطلب »