آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gulls

آرشیو برچسب: Gulls

مرغ نوروزی (نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی)

نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی که در سواحل سرزمین میانه و نومه‌نور، به همین فراوانی امروز پیدا می‌شدند. گفته شده است که ناله‌های مرغان دریایی، اشتیاق به دریا را در دل الف‌ها بیدار می‌کرد.

ادامه مطلب »