آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Grimslade

آرشیو برچسب: Grimslade

گریم‌اسلید (موطن گریم‌بولد)

شهری از روهان و میهن گریم‌بولد. هرچند که مکان دقیق آن هیچگاه مشخص نشده است، بخاطر ارتباط آن با گریم‌بولد، می‌توانیم مطمئن باشیم که واقع در فولد غربی است، منطقه‌ای که میان ادوراس و گودی هلم مستقر است. نام آن، از نامِ شخصیِ گریم گرفته شده است (یحتمل نام کسی که مؤسس گریم‌اسلید است و به صورت بالقوه، نام یکی ...

ادامه مطلب »