آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gridle of melian

آرشیو برچسب: Gridle of melian

کمربند ملیان

حصار سحرآمیزی که توسط ملیان در اطراف قلمرو تینگول کشیده شده بود. و از ورود بیگانگان بدون اجازه و سفارش او جلوگیری می کرد.

ادامه مطلب »