آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Grey Company

آرشیو برچسب: Grey Company

گروه خاکستری (گروهی از دونه‌داین شمال)

گروهی از دونه‌داین شمالی که تحت فرمان هالباراد، خویشاوند آراگورن بودند. با همراهی الادان و الروهیر آنان به سمت جنوب تاختند تا در کنار رهبرشان آراگورن در نبرد حلقه پیکار کنند. آنان آراگورن را در نزدیکی‌های گدار‌های آیزن یافتند، و او را در جاده‌های مردگان همراهی نمودند. و در نبرد په‌له‌نور بود که هالباراد از پای در آمد.

ادامه مطلب »