آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great Water

آرشیو برچسب: Great Water

دریای بزرگ (نامی برای اقیانوس پهناور بله‌گایر)

عنوانی که گاهی به اقیانوسی که ورای سواحل غربی سرزمین میانه قرار دارد و دریای بزرگ و یا معادل الفی آن بله‌گایر هم خوانده ‌می‌شود، اطلاق می‌گردد. با اینکه استفاده از این نام بسیار نادر است، در منابع بسیار متفاوتی، از متن وزین آکالابت تا غرولندهای گولوم، ظاهر شده است. دریای بزرگ پهناورترین اقیانوس آردا بود. قبل از سقوط نومه‌نور، ...

ادامه مطلب »