آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Goblin-cleaver

آرشیو برچسب: Goblin-cleaver

شکافنده گابلین (نامی برای شمشیر بزرگ «اورک‌ریست»)

نامی برای شمشیر اورک‌ریست، و همچنین ترجمه‌ی لغوی نام الفی آن. این شمشیر در شهر گوندولین در دوران اول، زمانی که الف‌ها با اورک‌های مورگوت در جنگ بودند ساخته شده بود و گفته می‌شد که صدها گابلین را در آن نبردها کشته است. در کتاب هابیت ترجمه نام این شمشیر (اورک‌ریست) به صورت «شکافندۀ گابلین» آمده است اما تالکین بعداً ...

ادامه مطلب »