آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gates of Gondor

آرشیو برچسب: Gates of Gondor

دروازه‌های گوندور (صخره‌های آرگونات)

دو نشان مرزی باستانی که بر دو جانب رود بزرگ آندوین قرار داده شده بودند تا نمایانگر مرزهای شمالی گوندور باشند و بیشتر آرگونات خوانده می‌شدند. صخره‌ها به شکل پسران الندیل، ایسیلدور و آناریون، که با هم بر پادشاهی جنوبی در سال‌های اولش؛ یعنی بیش از هزار سال قبل از برپاشدن دروازه‌های گوندور فرمان می‌راندند حجاری شده بود. مرز شمالی ...

ادامه مطلب »