خانه - آرشیو برچسب: Gap of Rohan

آرشیو برچسب: Gap of Rohan

شکاف روهان

رخنه ای در میان کوه های مه آلود و کوه های سفید. شکاف بزرگی در قسمت غربی روهان ، میان انتهای جنوبی کوه های مه آلود و شمالی ترین قله‌ی کوه های سفید.