آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - شکاف روهان (رخنه‌ای در میان کوهستان مه‌آلود و کوهستان سفید)

شکاف روهان (رخنه‌ای در میان کوهستان مه‌آلود و کوهستان سفید)

شکاف بزرگی در قسمت غربی روهان، میان انتهای جنوبی کوهستان مه‌آلود و شمالی ترین قله‌ی کوهستان سفید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...