آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Galathilion

آرشیو برچسب: Galathilion

گالاتیلیون (درخت سفید تیریون)

درخت سفیدی که توسط یاوانا برای الفهای شهر تیریون ساخته شد. در حقیقت نهالی از کله بورن، درخت سفید تول اره سئا، جد تمام درختهای سفید نومه نور و سر زمین میانه بود.

ادامه مطلب »