آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Galador

آرشیو برچسب: Galador

گلادور (اولین ارباب دول آمروت)

پسر ایمرازور نومه نوری و بانوی الف میترلاس (بر اساس افسانه ها) . گالدور اولین ارباب دول آمروت گشت، او نام فرمانروای بلفالاس در گوندور جنوبی را بر خود نهاد . لقبی که نوادگانش آن را تا اوایل دوران چهارم حفظ کردند.

ادامه مطلب »