آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Galadhon

آرشیو برچسب: Galadhon

گالادون (پدر کلبورن)

الفی نجیب زاده از دوریات، فرزند المو و طبیعتا برادر زاده تینگول. چیز زیادی در مورد او ثبت نشده است، البته به استثنای اینکه او پدر کلبورن بود که بعد ها ارباب لورین شد.

ادامه مطلب »