آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Fords of Aros

آرشیو برچسب: Fords of Aros

گدار آروس (دوراهی بر قسمت بالایی رود آروس)

رود آروس سرچشمه‌هایی داشت که از تپه‌های دورتونیون به سمت جنوب روان بودند. جایی که این جویبارها به هم می‌پیوستند و رود آروس را ایجاد می‌کردند، جاده‌ی باستانی شرق به غرب نیز در بالای این رود و از گداری می‌گذشت. این محل به نام گدارهای آروس معروف است که الف‌ها به آن آروسیاخ می‌گفتند. این گدار مرزی بین دو سرزمین ...

ادامه مطلب »