خانه - آرشیو برچسب: Followers

آرشیو برچسب: Followers

پی‌آمدگان (هیلدور، نام الفی آدمیان)

هیلدور، نامی الفی برای آدمیان که به این حقیقت اشاره دارد که آدمیان سال‌ها پس از نخست‌زادگان قدم به دنیا نهادند.