آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Foe Hammer

آرشیو برچسب: Foe Hammer

دشمن‌کوب (ترجمه‌ی نام شمشیر گندالف، گلامدرینگ)

شمشیری که متعلق به تورگان بود و در دوران سوم  گندالف از آن استفاده می‌کرد. نام الفی این شمشیر گلامدرینگ است.

ادامه مطلب »