آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Flight of Noldor

آرشیو برچسب: Flight of Noldor

گریز نولدور (سفر نولدور به خارج از آمان)

تاریخ: چندین سال پیش از آغاز دوران اول نژاد: الف‌ها گروه : نولدور نام دیگر: بازگشت نولدور تبعید خود خواسته‌ی نولدور. فرار از والینور در تعقیب ملکور و سیلماریل‌هایی که دزدیده بود.

ادامه مطلب »