آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - گریز نولدور (سفر نولدور به خارج از آمان)

گریز نولدور (سفر نولدور به خارج از آمان)

تاریخ: چندین سال پیش از آغاز دوران اول

نژاد: الف‌ها

گروه : نولدور

نام دیگر: بازگشت نولدور

تبعید خود خواسته‌ی نولدور. فرار از والینور در تعقیب ملکور و سیلماریل‌هایی که دزدیده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...