آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Findegil

آرشیو برچسب: Findegil

فیندگیل (کاتب گوندور)

کاتب گوندور که در اوایل دوران چهارم می‌زیست. او کتاب سرخ سرحدات غربی را که پایه و اساس سیلماریلیون و ارباب حلقه‌هاست، تکمیل کرد.

ادامه مطلب »