خانه - آرشیو برچسب: Fimbrethil

آرشیو برچسب: Fimbrethil

فیمبرتیل (واند‌لیمِ محبوب چوب‌ریش)

نام الفی انت بانوی مورد علاقه چوب‌ریش. او به همراه دیگر انت‌بانوها هنگام نابودی سرزمین‌های سوخته به دست سائورون, ناپدید شد.