خانه - آرشیو برچسب: Falathrim

آرشیو برچسب: Falathrim

فالاتریم (ملوان کشتی ائارندیل)

مردمان سرزمین‌های ساحلی فالاس، تحت فرماندهی گیردان کشتی‌ساز. این الف ها که از تبار تله ری بودند، هنگامی که خویشانشان به والینور سفر می کردند، به ترغیب اوسه در بلریاند ماندند.