خانه - آرشیو برچسب: Falas

آرشیو برچسب: Falas

فالاس (قلمروی بندری گیردان)

منطقه ساحلی بلریاند غربی، که گیردان کشتی ساز از بندرگاه هایش در اگلارست و بریتومبار بر آن فرمان می راند.