آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Erulaitalë

آرشیو برچسب: Erulaitalë

ارولایتاله (ستایش نیمه‌ی تابستانی برای ارو)

یکی از سه مراسمی که هر ساله در نومه‌نور بر فراز منل تارما برگزار می‌شد. ارولیتاله یک جشنواره‌ی ستایش بود که در نیمه تابستان برگزار می‌شد. همانند دو نیایش سالانه‌ی دیگر، اروکیرمه و اروهانتاله، نیایشی می‌باشد که توسط شاه نومه‌نور همراه با جمعیت پیروی ساکت انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب »