آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eruhíni

آرشیو برچسب: Eruhíni

اروهینی (فرزندان ایلوواتار)

واژه‌ای الفی که به فرزندان ایلوواتار ترجمه شده است که به نژاد الف‌ها و انسان‌ها اشاره دارد. کلمه‌ی اروهینی شامل نام ارو، یگانه و خالق فرزندان، و اسم جمع híni است که در حقیقت معنی فرزندان را می‌دهد. این واژه مخصوصاً اشاره به دو نژادی دارد که در خوانش موسیقی آینور در زمان آغاز زمان توسط خود ارو ایلوواتار آفریده ...

ادامه مطلب »