آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Erellont

آرشیو برچسب: Erellont

اره‌لونت (یکی از همراهان ائارندیل)

یکی از سه دریانوردی که ائارندیل و الوینگ را به سمت آمان همراهی کرد و دو نفر دیگر آیراندیر و فالاتار بودند. یادداشت‌ها‌: ۱) آنها در سفر نهایی و موفق ائارندیل به غرب حضور داشتند. اره‌لونت، به عنوان یک دریانورد روی وینگیلوت خدمت کرده است، بنابراین او می‌بایست حداقل بیست سال و یا قبل از آن که کشتی در سال  ...

ادامه مطلب »