آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Entmoot

آرشیو برچسب: Entmoot

شورای انت‌ها (گردهمایی انت‌ها)

نام مجمع انت‌های جنگل فنگورن که گفته می‌شد رویدادی نادر در روزهای پایانی دوران سوم بود. شورا بر اساس سنت در دره‌ای در جنگل که به نام درن‌دینگل شناخته می‌شد برگزار شد.

ادامه مطلب »