آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Enquië

آرشیو برچسب: Enquië

انکوئیه (هفته الف‌ها)

نزدیک‌ترین معادل در تقویم الف‌ها به مفهومی که ما آن را به عنوان هفته می‌شناسیم. یک هفته الفی ۶ روز به جای ۷ روز داشت با نام‌های (در زبان کوئنیایی): النیا، آناریا، ایسیلیا، آلدویا، منلیا و والانیا. والانیا به عنوان روز اصلی هفته ذکر شده است که در خدمت یک هدف آیینی است. توالی دنباله‌داری از ۸۷۶۶ انکوئیه (هفته) یا ...

ادامه مطلب »