آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ennor

آرشیو برچسب: Ennor

انور (واژه الفی معادل سرزمین میانه)

شکل متأخر واژه سینداری اندور، نامی برای سرزمین میانه. این نام همچنین در فرم اِنورات (که ترجمه تحت الفظی «زمین‌های بسیارِ میانه» است) وجود دارد که برجسته‌ترین شکلش در عبارت سینداری  galadhremmin ennorath  (سرزمین میانۀ پُردرخت) در نغمه البرت که در خانه الروند در ریوندل خوانده شد است.

ادامه مطلب »