آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elves of the Darkness

آرشیو برچسب: Elves of the Darkness

الف‌های تاریکی (موریکوئندی)

ترجمه‌ای از موریکوئندی، نامی است که به الف‌هایی که هرگز به آمان نرسیده و یا نور دو درخت والینور را ندیده بودند گفته ‌می‌شود. این نام نه تنها شامل آواری می‌شد که فراخوان والار برای سفر به غرب را نپذیرفتند، بلکه همچنین شامل اومانیار هم می‌شد که فراخوان را پذیرفتند اما به سرزمین آمان نرسیدند.

ادامه مطلب »