آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elerrína

آرشیو برچسب: Elerrína

الرینا (اخترتاج)

یکی از چندین اسم کوه بسیار بلندی که با نام تانیکوئتیل شناخته ‌می‌شود؛ بلندترین نقطۀ تمام دنیا. این کوه در پلوری (کوهستان) در محدودۀ نگهبانان آمان قرار دارد. کلمۀ الرینا ( به معنای تاج‌‌‌گذاری شده با ستارگان) احتمالاً با الهام از ارتفاع قلۀ آن گرفته شده است. همنچنین ممکن است اشاره‌‌‌ای باشد به واردا؛ افروزندۀ ستارگان. کسی که همراه مانوه، ...

ادامه مطلب »