آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elendur

آرشیو برچسب: Elendur

الندور (پسر بزرگ ایسیلدور)

پسر مهتر و جانشین ایسیلدور که در سفر بازگشت به آرنور پدرش را همراهی می‌کرد و در مصیبت دشت‌های گلادن کشته شد. او که می‌بایست پس از ایسیلدور شاه می‌شد و به نقل از کسانی که او را می‌شناختند در توان، خرد و اقتدار متواضعانه از بهترین‌ها بود؛ خوبروترینِ ترکه‌های الندیل و شبیه‌ترین به جدش.

ادامه مطلب »

الندور (یکی مانده به آخرین پادشاه آرنور)

پسر والاندور، کسی که فرمانروایی آرنور را از پدرش به ارث برد و به مدت صد و بیست و پنج سال بر آرنور حکومت کرد. شاید به خاطر بزرگترین پسر ایسیلدور که الندور نام داشت، این نام بر او نهاده شده بود. پس از او پسرش ائارندور به حکومت رسید. کسی که آخرین پادشاه آرنور به حساب می‌آمد.

ادامه مطلب »