آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eldest

آرشیو برچسب: Eldest

پیرترین (نامی برای مسن ترین‌‌ِ باشندگان)

عنوانی برای دو موجود فوق‌‌‌العاده در سرزمین میانه: تام بامبادیل و چوب ریش ِانت. در پایان دوران سوم هر دوی اینها برای هزاران سال در جهان زندگی کرده بودند، اگر چه با حساب خود بامبادیل او پیرترین است (او گفت اولین بلوط را به یاد می‌آورد، بنابراین با این تعریف باید از پیرترین انت‌‌‌ها نیز پیرتر باشد). تام بامبادیل یک ...

ادامه مطلب »